มูลนิธิกระจกเงารับนึกษาฝึกงาน

มูลนิธิกระจกเงารับนึกษาฝึกงาน
มูลนิธิกระจกเงารับนึกษาฝึกงาน

มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงา ที่สะท้อนเรื่องราว ความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผล กระทบจาก การเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรม สร้างความมเปลี่ยนแปลงแก่สังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สร้างคน (นักกิจกรรม) สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

มาร่วมกันค้นหาประสบการณ์ที่มูลนิธิ กระจกเงา
1. ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/เอกสาร
– รับเคส /ให้คำปรึกษา

2.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– นักกฏหมาย
– นักจิตวิทยา
– นักสังคมสงเคราะห์
– นักกิจกรรม
– นักพัฒนาสังคมและชุมชน

3. ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี(IT Watch) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
– รับเคส /ให้คำปรึกษา

4. โครงการศึกษาปัญหาโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– ผู้ช่วยวิจัย /ศึกษาข้อมูล

5. โรงพยาบาลมีสุข รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– นักจิตวิทยา
– นักกิจกรรม
– ประชาสัมพันธ์

6. Ngos Cyber (ฝ่ายเว็บไซต์) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– Web Programmer
– Web Content
– Web Design

7. Ngos Cyber (ฝ่ายผลิตสื่อ) รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– Media Marketing
– ช่างภาพ (ภาพนิ่ง)
– ช่างภาพ (วีดีโอ)
– Graphic Design สิ่งพิมพ์
– ผู้เขียนบท
– Creative

8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
– ผู้ประสานงานศูนย์รับบริจาค
– นักเขียน / นักข่าว
– พิธีการภาคสนาม

9. การจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– นักกิจกรรม

10. คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– ช่างซ่อมประกอบคอม

11. กองทุนเพื่อการแบ่งปัน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– นักกิจกรรม
– ประชาสัมพันธ์
– การตลาด

12. อ่านสร้างชาติ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งดังนี้
– นักกิจกรรม

ฝึกงาน สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ คุณ สุธิตา หมายเจริญ (พี่สุกี้) เบอร์โทรที่ทำงาน 02-9732236-7 ต่อ 101 [email protected]
ฝึกงาน สำนักงานเชียงราย ติดต่อ คุณ รัชนีวรรณ (พี่แอน) เบอร์โทรที่ทำงาน 053-737412-3 ต่อ 23 มือถือ 089-7717357 : [email protected]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.mirror.or.th/intern.php

Add a Comment