โครงการฝึกงานบางจาก ประจำปี 2566

บางจากรับนักศึกษาฝึกงาน
โครงการฝึกงานบางจาก ประจำปี 2566 BangchakTalentInternshipProgram2023 เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ ทั้งไทยและต่างชาติ เข้าฝึกงานกับทางบางจากฯ พร้อมฝึกฝนประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงานอย่างแท้จริงไปด้วยกัน

การรับสมัคร

สมัครง่าย ๆ เพียงแค่
1. แสกน QR code หรือ คลิก Link >>> https://shorturl.asia/hNXM2 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ Resume และ Transcript มาที่ [email protected]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ 11 พฤศจิกายน ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (Online test) ในเดือนมกราคม 2566

Find your passion and Craft our greenovative future !
Apply now ! 11 November – 31 December 2022
Scan QR code or Click here >>> https://shorturl.asia/hNXM2
• Eligible for Thai and International undergraduate or graduate students studying in Thailand
• Currently a 3rd or 4th year student in any field
• Minimum GPA 3.00 or equivalent
• Good personality with strong interpersonal, problem-solving, and presentation skills
• Good command of English and computer literacy
• Able to join the internship period
• Application : 11 November – 31 December 2022
• 1st-round Announcement : January 2023
• Online IQ & English Test : January 2023
• 2nd-round Announcement : February 2023
• Online Interview : March 2023
• Final-round Announcement : March 2023
• Enrollment Day : April 2023
• Internship Period : April/May/June/July/August 2023 (depend on the university)