CAT รับนึกศึกษาฝึกงานหลายตำแหน่ง

cattelecom รับนักศึกษาฝึกงาน
บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เป็นจำนวนมาก

สิ่งที่ผู้ฝึกงานจะได้รับ

  1. ได้รับใบประกาศการผ่านงาน กสท.โทรคมนาคม
  2. ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถทำงานรวมกับผู้อื่นได้
  3. เรียนรู้การวางแผนและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ

การรับสมัคร

  1. เงื่อนไขการรับสมัครขึ้นอยู่กับ ฝ่ายงานที่ผู้สมัครเลือกเข้าฝึกงาน
  2. ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบรับ หากได้รับเลือกเข้าฝึกงานตามที่ผู้สมัครเลือกไว้

ขณะนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานแล้ว สามารถเข้ามาสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

สถานที่ฝึกงาน

  • กสท.โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่
  • กสท.โทรคมนาคม บางรัก
  • กสท.โทรคมนาคม นนทบุรี

สมัครฝึกงาน

รายละเอียดของแต่ละฝ่าย สามารถดูได้จากหน้าแรก รายละเอียดการกรอกประวัติดูได้ ที่นี่ การกรอกใบสมัคร

**กรณีผู้สมัครผ่านเกณฑ์เบื้องต้น บริษัทฯ จะนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง

**บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา

แหล่งข้อมูลรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน