สถานทูตสหรัฐอเมริการับนักศึกษาฝึกงาน 2018

สถานทูตอเมริการับนักศึกษาฝึกงาน

สถานทูตสหรัฐอเมริการับนักศึกฝึกงาน (ไม่ได้รับค่าจ้าง) ในสถานที่ต่าง เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ อุดรธานี หรือพื้นที่อื่นตามภารกิจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  -15 กุมภาพันธ์ 2561

For Thai national students who are interested in the Internship Program at the U.S. Mission in Thailand, please read the following information.

The Foreign National Student Intern Program is designed for students who are non-U.S. citizens seeking internships with U.S. Missions abroad. The program benefits both posts and students by providing the foreign national students with valuable educational experience in U.S. Missions and by assisting posts in accomplishing their mission goals.

There are no benefits attached to the internship and no compensation, nor any future employment rights. However, students will gain valuable educational experience within U.S. Mission Thailand.

All selected interns are required to obtain Medical and Security Clearances.

Locations:

 • The U.S. Embassy in Bangkok compound and associated buildings
 • The Consulate General Chiang Mai
 • The International Broadcast Bureau/Udorn Thani
 • Other agencies within the U.S. Mission Thailand

Qualification Requirements:

 • Be a Thai citizen;
 • Be a full-time student at an accredited university located in Thailand;
 • Be a third or fourth years undergraduate student by the time of application submission;
 • Be at least 18 years old;
 • Have a GPA of 2.80 or higher;
 • Possess good working knowledge of English; and
 • Complete medical and security clearances (after selected).

Submission period:

January 16th – February 15th, 2018.

Submission Guidelines:

 • Submit FNSIP application package only by e-mail through [email protected]
 • On the subject line, type full name and position numbers; e.g.,
  Worawan Wimolsakulchai – 01, 02, 03.
 • If you encounter any problems in submitting your application, please contact the Regional Human Resources Office at (02) 205-4570 Monday to Friday from 07:00 to 16:00, excluding official and public holidays.
 • Only short listed candidates who are selected for an interview will be notified.

ลิงค์ที่มาของข้อมูล