ฝึกงานกับมูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่า

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย หนึ่งในองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรของคนไทย ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกในการดำเนินการช่วยเหลือและคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

ที่ผ่านมาในแต่ะปี มีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาฝึกงานเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการ การอนุรักษ์ งานด้านสัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ งานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ งานชุมชน เก็บข้อมูล หรือแม้กระทั่งทำวิจัย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่ 02 712 9515
http://www.wildlifeofthailand.org/wildlife/?page_id=116

Add a Comment