ทุน Banting Postdoctoral Fellowships แคนาดา

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก Banting Canada
เปิดรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2564-2565 The Banting Postdoctoral Fellowships Program’s 2021-2022 

ทุนมูลค่า 7 หมื่นดอลลาร์ สำหรับระยะเวลาสองปีนี้ เป็นทุนที่มีเกียรติสูงสุดในแคนาดาสำหรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 22 กันยายน 2564 (ภายใน 20.00 น. ตามเวลา EDT)  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.educanada.ca

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


Postdoctoral fellowships available for Canadians and international students

April 14, 2021 – The Banting Postdoctoral Fellowships Program’s 2021-2022 competition is now open to both Canadian and international researchers who have recently completed a PhD, PhD-equivalent, or health professional degree.

  • Program name: Banting Postdoctoral Fellowships
  • Funding organization: Government of Canada
  • Target audiences: Canadian citizens, permanent residents of Canada and foreign citizens
  • Duration: 2 years (non-renewable)
  • Value: CAD 70,000 per year
  • Number of fellowships: up to 70
  • Deadline: September 22, 2021 (20:00 EDT)

For more information, visit: Banting Postdoctoral Fellowships.