โครงการ SINGHA R-INTERN ปี 2561

โครงการ SINGHA R-INTERN ปี 2561
โครงการ SINGHA R-INTERN โครงการฝึกงานของนักศึกษาอาชีวะ ทั้งสายช่างและพาณิชย์ มุ่งพัฒนาศักยภาพอาชีวะรุ่นใหม่ เปิดทางสู่ความสำเร็จในโลกแห่งนวัตกรรม

โครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงแรกเป็นการเรียนรู้ฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้มีทักษะสายอาชีพด้านต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารของสิงห์ และวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ หัวข้อในการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ประวัติ วิธีคิดแบบสิงห์ กลยุทธ์การตลาดของสินค้าแบรนด์ต่างๆในเครือสิงห์ วิธีคิดเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาในระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำกัดวิทยาลัย
 • มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN และมีความต้องการที่จะเรียนรู้งานใน 6 สาขาวิชา ดังนี้ – การตลาด
  – การบริหารจัดการการเงิน การบัญชี
  – การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
  – การขาย และระบบตัวแทนจำหน่าย
  – การบริหารจัดหารคลังสินค้า และการขนส่ง (Logistics )
  – การบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร
 • หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN ได้ตลอดทั้งโครงการ
 • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

วิธีการคัดเลือก

 • รอบแรก สอบ Online พร้อมกันทั่วประเทศ เปิดระบบตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561
 • รอบที่สอง คัดเลือกผู้ผ่านรอบแรก เพื่อสอบสัมภาษณ์กับผู้บริหารสิงห์ ณ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ทาง www.singhaarcheewa.com และ Facebook : SINGHA Archeewa
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ทาง www.singhaarcheewa.com และ Facebook : SINGHA Archeewa

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Call Center : 099 449 9912 หรือ เว็บไซต์ : https://www.singhaarcheewa.com