BE Magazine รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

นิตยสาร Be Magazine
นิตยสาร Be Magazine

นิตยสาร BE Magazine รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
• นิสิต/นักศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
สาขาวารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ขยัน อดทน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
• ทัศนคติดี มีน้ำใจต่อผู้อื่น
• รักการอ่าน มีทักษะทางด้านการเขียน
• ระยะเวลาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
• มี Notebook เป็นของตัวเอง
• มีใบรับรองขอฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย

สนใจสมัครฝึกงาน :
ส่งประวัติ-รูปถ่าย พร้อมแนบผลงาน (Portfolio)
ระบุตำแหน่ง และระยะเวลาฝึกงานให้ชัดเจน)

ส่งมาที่ E-mail : [email protected]
ระบุหัวเมล์ “สมัครฝึกงาน กองบรรณาธิการ”

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล
นิตยสาร BE Magazine
เลขที่ 2 ซอยอินทามระ 35 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2691-9868-9 ต่อ 16
แฟกซ์ 0-2691-9870
www.think-be.com
E-mail : [email protected]

Add a Comment