การบินกรุงเทพรับ walk-in นักศึกษาฝึกงาน

bangkokair รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เปิดรับ Walk – in รับสมัครนักศึกษาประจำรอบที่ 2 / 2018 (ฝึกงาน 4 มิ.ย. – 14 ส.ค. 61)

แบ่งเป็น 2 รอบ มารอบเช้าหรือบ่ายก็ได้

1.รอบเช้า เวลา : ลงทะเบียน ณ ชั้น G เวลา 9.30 น. – 11.00 น. (หากสายเกิน 11.15 น. ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี)
2.รอบบ่าย เวลา : ลงทะเบียน ณ ชั้น G เวลา 13.30 น. – 15.00 น. (หากสายเกิน 15.15 น. ไม่รับพิจารณาในทุกกรณี)

คุณสมบัติหลัก

1. นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ มีไม่มีประวัติอาชญากรรม
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการฝึกปฏิบัติงาน
* คุณสมบัติและจำนวนที่รับนักศึกษา ของแต่ละหน่วยงาน สามารถดูได้จากลิ้งค์ “ รายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน “

เอกสารประกอบการสมัคร * หากเอกสารไม่ครบ จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี *
ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ครบถ้วน ดังนี้
1. แบบฟอร์มใบสมัครโครงการนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018-2
(ดาวน์โหลดจากลิ้งค์ด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
ซึ่งข้อที่ 4 ในแบบฟอร์มใบสมัครจะให้นักศึกษาระบุหน่วยงาน ที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมฝึกงาน 1 อันดับ (ดูรายชื่อและรายละเอียดหน่วยงานได้ตามเอกสารแนบ “ รายละเอียดขอบเขตความ รับผิดชอบ, สถานที่ปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักศึกษา” )
2. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
โดยระบุวันเริ่มและจบฝึกงานให้ชัดเจน ซึ่งวันสิ้นสุดการฝึกงานที่ถูกระบุในรายละเอียดโครงการนี้ เป็นเพียงการกำหนดคร่าวๆ เท่านั้น วันเริ่มฝึกงานของนักศึกษา สามารถมีกำหนดก่อนหรือหลังประกาศได้ไม่เกิน 7 วัน (ประกาศให้เริ่มวันที่ 4 มิ.ย.) หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. แต่ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิ.ย. 61 และนักศึกษาจะต้องฝึกงานในระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น รวมถึงวันที่เริ่มและสิ้นสุดการฝึกงานในหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ จะต้องเป็นวันเดียวกับที่กรอกมาในใบสมัครด้วย
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน

4. สำเนาแสดงผลการศึกษาฉบับล่าสุด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน

การแต่งกาย 

นักศึกษาจะต้องแต่งกายด้วยชุดนิสิต/ นักศึกษา ที่สุภาพ เรียบร้อย ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย
– ผู้หญิง: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป หรือบางจนเกินไป, กระโปรงความยาวพอดีเข่า หรือเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อย และรองเท้าสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)
– ผู้ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และผูกเนคไทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด, กางเกงขายาวสีดำหรือสีน้ำเงิน ไม่รัดรูป และรองเท้าหนัง หุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดํา หรือสีสุภาพ (ห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ)

หมายเหตุ

1.  สำหรับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการเปิดรับสมัครของรอบการฝึกงานรอบที่ 2/2018 เท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงานรอบอื่นๆ ให้รอประกาศจากทางบริษัทฯ อีกครั้ง
2.  วันเริ่มฝึกงานของนักศึกษา สามารถมีกำหนดก่อนหรือหลังประกาศได้ไม่เกิน 7 วัน (ประกาศให้เริ่มวันที่ 4 มิ.ย.) หมายความว่า นักศึกษาสามารถเริ่มฝึกงานได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. แต่ต้องไม่เกินวันที่ 11 มิ.ย. 61
3.  นักศึกษาจะต้องฝึกงานในระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5.  นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครฝึกงาน จะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น
6.  หากนักศึกษาแต่งตัวไม่สุภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ในทุกกรณี

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-265-8754 และ 02-265-5907 ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ที่มา http://career.bangkokair.com/