ธ.แห่งประเทศไทยรับนักศึกษาฝึกงานภาคเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาฝึกงานภาคเหนือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ประจำปี 2558
นักศึกษาในประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2558
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2558
โดยเปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี หลายสาขา นักศึกษาที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และวิธีการสมัครเข้าฝึกงานได้ที่ www.bot.or.th หรือ สอบถามเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โทร 053-931284

ที่มา : https://www.bot.or.th/