ธ.กรุงเทพรับนักศึกษาฝึกงาน

ฝึกงานธนาคารกรุงเทพ
ฝึกงานธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ  เข้าร่วมฝึกงานกับทางธนาคาร เพื่อเป็นการให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานกับองค์กร และเป็นช่องทางในการหางานของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
·นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ไม่จำกัดสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนของโครงการนักศึกษาฝึกงาน
·การเปิดรับสมัคร      :   2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2556

·วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระราม 3 ชั้น 2
–  สมัครผ่านทาง  www.bangkokbank.com/careers  ในตำแหน่ง “โครงการนักศึกษาฝึกงาน”

·ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  :     1 เมษายน 2556

·ระยะเวลาการฝึกงาน      :    1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2556

สถานที่ในการฝึกงาน
·สำนักงานใหญ่สีลม, สำนักงานพระราม 3, สำนักงานพระราม 9 และสำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
·สาขาของธนาคารในกรุงเทพฯ
·สาขาของธนาคารในต่างจังหวัด

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ให้นำมายื่นหลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาฝึกงาน)
·รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
·สำเนาบัตรประชาชน
·สำเนา Transcript (ผลการศึกษาถึงปัจจุบัน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :   คุณนวลจันทร์ ศรีประเสริฐภาพ โทร. 0-2685-7855 หรือ [email protected]

เว็บไซต์ : http://th.dimension.jobsdb.com/career/Default.asp?PID=3&AC=BBL&EC=BBL&GC=&JobID=605&LID=Null&SP=1&F76EE815-16F3-4EB4-8FC3-2B5EE5BCB2E0

Add a Comment