ทุนปริญญาโท CDSSEA Scholarship

ทุนปริญญาโท CDSSEA Scholarship
ทุนปริญญาโท CDSSEA Scholarship

ภายใต้ความร่วมมือในการศึกษาด้านการพัฒนาในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติ จากประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และไทย ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา Development Studies ในประเทศไทย  โดยสามารถเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยได้ ดั้งนี้
• The Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) at Chulalongkorn University, 12 months
• The Master of Arts in Social Science (Sustainable Development) (MASS) at Chiang Mai University, 22 months
• The Master of Science in Gender and Development Studies (MGDS) at the Asian Institute of Technology, 22 months

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้ถือสัญชาติ  Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam or Thailand
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นทางการในระดับดี
4. (ถ้ามี) ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม  2556

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
MASS program
Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD)
Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
Tel. +66 53 943595 – 6
Fax +66 53 893279
Email: [email protected], [email protected]
Website: http://rcsd.soc.cmu.ac.th

MAIDS program:
Faculty of Political Science, Chulalongkorn University,
Henri-Dunant Road, Bangkok 10330, Thailand
Email: [email protected]
Website: http://www.ids.polsci.chula.ac.th/

MGDS program:
PO Box 4, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
E mail : [email protected]
Website: http://www.serd.ait.ac.th/

ที่มา http://cdssea.weebly.com/

Add a Comment