ทุนปริญญาโทเยอรมนี ด้าน Environmental Governance

Environmental Governance – MEG
Environmental Governance – MEG

ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 150 ปี ไทย-เยอรมัน รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหพันธรัฐเยอรมนีในสาขาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance – MEG) จำนวน 2 ทุน และส่งเสริมการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 36 ปี มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 2 ปี และมีผลการเรียนดีเยี่ยม โดยจะเริ่มศึกษาในเดือนตุลาคม 2556หมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ( ดาวน์โหลดรายละเอียด ) อ้างอิงแหล่งข้อมูล  http://www.bic.moe.go.th

Add a Comment