ทุนปริญญาโทด้านเทคโนโลยี INTOUCH SCHOLARSHIPS 2013

ทุนปริญญาโท INTOUCH SCHOLARSHIPS 2013
ทุนปริญญาโท INTOUCH SCHOLARSHIPS 2013

INTOUCH GROWING TOGETHER : กลุ่มอินทัช รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานกับกลุ่มบริษัทในเครือ และรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ในด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร จำนวน 2 ทุน
บริษัทจะรับเข้าทำงานใน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) หรือ บมจ. ไทยคม เป็นเวลา 1 ปี พร้อมเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด หรือเทียบเท่า Top 20 สาขาด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม และการสื่อสาร จำนวน 2 ทุน

รายละเอียดของผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนเกียรตินิยมด้วย
– ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยต้องมีผลคะแนน TOEFL-iBT 79 คะแนนเป็นอย่างน้อย (หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่าก็ได้จ้า)

ขั้นตอนการสมัครมีดังนี้
ให้ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จาก www.intouchcompany.com/scholarship
แล้วให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ไปที่อีเมล์ [email protected]

กำหนดการณ์
– วันหมดเขตรับสมัคร คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
– สอบคุณสมบัติเบื้องต้น และสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 5 เมษายน 2556
– สุดท้ายคือประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ครับ

ข้อมูลต่างๆ นี้ทางบริษัทระบุมาว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ใครที่สนใจจริงๆก็สามารถติดต่อสอบถามไปก่อนได้ที่ช่องทางต่างๆดังนี้
เบอร์โทรศัพท์ 02-299-5092
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ : http://www.intouchcompany.com/scholarship/

Add a Comment