ทุน Darmasiswa Scholarship 2018-2019

ทุน Darmasiswa Scholarship

ทุน Darmasiswa Scholarship

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ว่ากระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซียเสนอให้ทุน Darmasiswa Scholarship Program (Non Degree) สำหรับปี 2018-2019 สำหรับนิสิต นักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) และ ศิลปและวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 11-12 เดือน  โดยทุนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าเครื่องบินโดยสาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
2. อายุระหว่าง 17-35 ปี
3. เป็นโสด
4. ใบรับรองสุขภาพ
5. สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาอินโดนีเซีย
6. มีผลสอบ TOEFL/TOEIC/IELTS หรืออื่น ๆ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561 (โดยส่งเอกสารประกอบต่างๆไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/