ศูนย์การศึกษาไต้หวันให้ทุนเรียนภาษาจีน

taiwan-center.com
taiwan-center.com

ศูนย์การศึกษาไต้หวันกรุงเทพฯ หน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและแนะแนวนักเรียน นิสิตนักศึกษา ไปศึกษาต่อไต้หวัน  จัดโครงการมอบทุนเรียนภาษาจีนฟรีให้กับผู้สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้น

จำนวนทุนการศึกษา
1.หลักสูตรภาษาจีนพื้นฐาน จำนวน 4 ทุน
2.หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น 2   จำนวน 4 ทุน

การรับสมัคร
ดาวโหลดใบสมัครเรียนที่เว็บไซด์ taiwan-center.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแบบสำรวจความประสงค์  แล้วส่งมาที่ศูนย์การศึกษาไต้หวันกรุงเทพฯ อีเมล์ [email protected] หรือมาส่งด้วยตัวเอง  ภายในวันจันทร์ที่  3 กันยายน 2555 นี้

รายละเอียดทุน
1.ทุนเรียนฟรีคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน จำนวน  4 ทุน  ทุนละ 2700 บาท และ เรียนฟรีคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน จำนวน  4 ทุน  ทุนละ 2700 บาท (หลักสูตร  36 ชั่วโมง)
2.การพิจารณาทุนจากผู้สมัครขอรับทุนทั้งหมด ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีนออนไลน์ของทางศูนย์จะพิจารณาก่อน ระยะเวลาการให้ทุนคือ  1 คอร์สเรียน (  36 ชั่วโมง)
3. ผู้ได้รับทุนต้องมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ   ตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน
4. ทุกหลักสูตรมีหนังสือเรียน  แบบฝึกหัดให้ฟรี

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุน
1. นักเรียน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเรียนภาษาจีนทั่วไป อายุ 16 ปีขึ้นไป
2. มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน (ผู้ที่ประสงค์จะเรียนคอร์สภาษาจีนระดับต้น 2 ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนอย่างน้อย 50 ชั่วโมง)
3. สามารถมาเรียนในวันและเวลาที่กำหนดได้ อย่างสม่ำเสมอ

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นสมัคร
1. ใบสมัครเรียนพร้อมระบุความประสงค์ขอทุน  1  ฉบับ
2. แบบสำรวจความประสงค์   เรียงความภาษาไทย หัวข้อ “ เหตุผลที่สนใจเรียนภาษาจีน”  และบทความแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีน  200 ตัวอักษร   1  ฉบับ  (ผู้ที่ประสงค์จะเรียนคอร์สภาษาจีนระดับต้น 2  ต้องทำข้อสองด้วย)
3. สามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียนได้ที่เว็บไซด์ taiwan-center.com หรือ สอบถาม 02-667-0181-2 อีเมล์[email protected]

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
สามารถเข้าดูรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนภาษาจีนฟรีของศูนย์ฯได้ที่ เว็บไซด์ www.taiwan-center.com หรือ facebook : Love Taiwan  ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 นี้

สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์การศึกษาไต้หวันกรุงเทพฯ
Add.: 92/38 A 15th floor, Sathorn Thani Tower 2,
North Sathorn Road,Bangrak, Bangkok 10500,Thailand
TEL:  +66-2-6670181~2 FAX: +66-2-6670183   E-mail :[email protected]

ที่มา www.taiwan-center.com

Add a Comment