ทุนการศึกษาของ OFID ให้การสนับสนุนนักศึกษารุ่นใหม่ที่มี […]