TOYOTA Internship Program 2020

ถึงเวลาที่น้องๆรอคอยแล้ววว!
TOYOTA Group เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ามาร่วมค้นหาประสบการณ์การทำงานจริง กับ TOYOTA Internship Program 2020

น้องๆสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://drive.google.com/open?id=1DfklEiV654VMnl__UzzBu1qG18n_nNyrpzKqa6aGwqM

หมดเขตรับสมัคร 23 ธันวาคม 2563

แหล่งข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน