เมเจอร์รับนักศึกษาฝึกงาน Customer Management Trainee

นักศึกษาฝึกงาน Major Cineplex Group

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาและค้นหาผู้บริหารรุ่นใหม่ในสายธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโรงภาพยนตร์ พร้อมมอบโอกาสที่ดีกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพหลังเรียนจบทันที เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด การท่องเที่ยวและโรงแรม สายภาษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาโดยมีหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบครบวงจรทุกด้าน ทั้งทางด้าน Operation และ Management อาทิเช่น Cinema Operation, People Management, Sale&Marketing Management,Finance&Accounting Management เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้การดูแลด้วยระบบพี่เลี้ยง Mentor

รายละเอียดการฝึกงาน

เรียนรู้และฝึกงานในตำแหน่ง #CustomerManagementTrainee ในส่วนงาน #CinemaOperation เพื่อพัฒนาสู่การเป็นหัวหน้างาน และผู้บริหารสาขาในอนาคต เรียนรู้ทั้งการบริหารจัดการ และสุดยอดนวัตกรรมการบริการ Service Innovation
1. ฝึกงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง/วัน
2. ฝึกงานและเรียนรู้ในส่วนงานCinema Operation 60% และ Management 40% ตามโครงสร้างภาพรวมของหลักสูตร
3. สามารถฝึกงานในสาขาใกล้บ้านหรือใกล้มหาวิทยาลัย ที่ทางบริษัทกำหนด โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการสอน และการทำโครงการ
4. มีตำแหน่งงาน รองรับหลังฝึกจบหลักสูตร พร้อมความก้าวหน้าในอาชีพแบบFast Track Career Path เร็วกว่าโครงสร้างปกติ ถึง 2 เท่า

ปฏิทินโครงการ

รุ่นเทอม2 ปีการศึกษา2561 (รุ่น1)
เปิดรับสมัคร​ : สิงหาคม-ธันวาคม 2560
คัดเลือก+สัมภาษณ์ : ตุลาคม-ธันวาคม 2560
เริ่มฝึก​​ : มกราคม-เมษายน 2561

รุ่นเทอม3 (SUMMER) ปีการศึกษา2561 (รุ่น2)
เปิดรับสมัคร​ : มกราคม – เมษายน 2561
คัดเลือก+สัมภาษณ์ : มีนาคม-เมษายน 2561
เริ่มฝึก​​ : พฤษภาคม – กรกฏาคม 2561

รุ่นเทอม1 ปีการศึกษา2561 (รุ่น3)
เปิดรับสมัคร​ : มกราคม–พฤษภาคม 2561
คัดเลือก+สัมภาษณ์ : มีนาคม–กรกฏาคม 2561
เริ่มฝึก​​ : สิงหาคม–ธันวาคม 2561

คุณสมบัติที่เปิดรับ:

  1. เพศชายหรือหญิง มีบุคลิกภาพดี
  2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 ในสายบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด ท่องเที่ยวและโรงแรม สายภาษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักในงานสายธุรกิจบริการ
  4. รับสมัครนักศึกษาเข้าโครงการทั้งในรูปแบบสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบปกติ จำนวน 70 คน ต่อรุ่น ทั่วประเทศ
    ข้อมูลโครงการ CMT : https://youtu.be/jHpPU7YhdVg
    ข้อมูล ธุรกิจองค์กร Major Group : https://youtu.be/cMU4uzFoKZc


สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :​

084-439-1361,   091-917-7222
Facebook : สหกิจศึกษา Major Group
​E-Mail : [email protected]