L’OREAL-ลอรีอัล รับนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงานลอรีอัล
นักศึกษาฝึกงานลอรีอัล

การรับนักศึกษาฝึกงานของเราทั้งในฝรั่งเศสและทั่วโลก เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย สถาบันด้านธุรกิจ หรือสถาบันวิชาชีพด้านวิศวกรรม โดยใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี และเปิดรับตลอดปีในแผนกต่างๆของเรา (วิจัย, ปฏิบัติการ, การเงิน, ระบบข้อมูล, การตลาด, การขาย,
สื่อสารองค์กร และทรัพยากรบุคคล)

แสดงตัวตนของคุณออกมา
ที่เรามองหามิใช่เพียงความเชี่ยวชาญหรือคุณสมบัติทางเทคนิค หากแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี ความสามารถ ที่สามารถแสดงออกถึงคุณลักษณะอันหลากหลายได้ เมื่อเข้าร่วมในภารกิจและ
โครงการที่ท้าทายและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่มบริษัทของเราคือความลับของความสำเร็จ เรากำลังมองหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในแง่เชื้อชาติ และประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน และ ความสามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณรักเป็นความสำเร็จได้ ความสามารถของคุณ…ในการสร้างสรรค์
ความงาม

ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้
การเข้าฝึกงานที่ลอรีอัล คือขั้นตอนแรกในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ เป็นโอกาสที่จะได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมและได้สัมผัสกับวัฒนธรรมองค์กรของเรา ทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถว่าคุณทำอะไรได้บ้าง – เพราะเรากำลังมองหาผู้มีความสามารถที่จะทำงานกับเราได้อนาคต ปีที่ผ่านมา มากกว่า 55% ของผู้จัดการรุ่นใหม่ (ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน) ที่เรารับเข้าทำงานในฝรั่งเศส เคยผ่านการฝึกงานที่ลอรีอัลมาก่อน ส่วนในที่อื่นๆทั่วโลก 28% ของผู้จบการศึกษาที่เรารับเข้าทำงาน เคยเป็นนักศึกษาฝึกงานมาก่อนเช่นกัน ไม่ว่าผลของการฝึกงานของคุณจะเป็นเช่นไร คุณก็จะได้รับประสบการณ์เหมือนจุดเริ่มต้นในชีวิตการทำงานของคุณ เพื่อช่วยในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลอรีอัล ของทีม และของหัวหน้า
การฝึกงานของคุณ เราจัดให้มี :

– การสังเกตการณ์การพัฒนารายบุคคล ทั้งในช่วงเริ่มต้น ช่วงกลาง และช่วงสุดท้าย
ของการฝึกงาน
– “Discovery session”
– คือเครือข่ายเฉพาะสำหรับ “นักศึกษาฝึกงาน” ที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายของตัวเอง
และแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กับนักศึกษาฝึกงานคนอื่นๆ

สมัคร
คุณสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ เพื่อแสดงความจำนง หรือตอบรับประกาศรับสมัครนักศึกษา
ฝึกงานได้ที่ อีเมลล์ [email protected] ทีมงานสรรหาบุคลากรของเรา จะอ่าน
ใบสมัครและตรวจสอบดูว่ามีโอกาสที่เหมาะสมกับประวัติและความต้องการของคุณหรือไม่
และเราจะติดต่อคุณเพื่อทำการนัดหมายต่อไป

ที่มา http://www.lorealthailand.com

Add a Comment