Dek-D.com รับนักศึกษาฝึกงาน

Dek-D.com รับนักศึกษาฝึกงาน
Dek-D.com รับนักศึกษาฝึกงาน

เว็บไซต์ www.Dek-D.com ( บริษัท Dek-D Interactive Co.,ltd. ) เว็บไซต์อันดับหนึ่งของวัยรุ่นไทย เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ระดับมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี ตลอดปีการศึกษาทั้ง ภาคเรียนที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2 / ภาคฤดูร้อน  รับต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา ไม่มีกำหนดหมดเขต

ตำแหน่ง Web Programmer
คุณสมบัติที่ต้องมี
– มีความสามารถด้านโปรแกรมมิ่งที่เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 1 ประเภทจาก
รายการต่อไปนี้
– การจัด Layout เว็บไซต์ด้วยภาษา CSS
– ใช้ภาษา PHP ระดับที่สามารถติดต่อ mySQL ได้
– เขียน App สำหรับโทรศัพท์มือถือ iOS / Andriod ได้

ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งผลงานที่เคยทำมา มาประกอบการพิจารณารับเข้าฝึกงานที่บริษัทฯ
– เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
– เกรดไม่ต่ำกว่า 2.40
– คุยภาษา IT พอรู้เรื่อง
– ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออนไลน์อินเตอร์เน็ต ชื่นชอบการทำงานบนคอมพิวเตอร์
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

การสมัคร
– ส่งประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมผลการเรียนโดยย่อ พร้อมแนบตัวอย่างผลงาน
ที่ภาคภูมิใจ
– เขียนข้อความที่ระบุความคาดหวังจากการฝึกงานที่
บริษัท Dek-D Interactive จำกัด
ทั้งหมดส่งมาทาง  [email protected] หรือTel. 0-2860-1142   Ext. 18,
Fax. 0-2860-1143 ติดต่อคุณสุชีรา

หมายเหตุ
– เนื่องจากรับตำแหน่งจำกัดเพียง 5 ตำแหน่ง
คือ Web Designer, Web Programmer, Web Content Columnist,
Marketing & PR, ช่างภาพ / ช่างตัดต่อวีดีโอ ดังนั้นโปรดระบุตำแหน่ง และ
ระยะเวลาในการฝึกงานให้ชัดเจนตอนส่งประวัติมาทาง e-mail
– รับสมัครผ่านทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น
– ต้องเข้ามาฝึกงานที่บริษัททุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน

ตำแหน่ง  ช่างภาพ ช่างตัดต่อวิดีโอ
คุณสมบัติที่ต้องมี
– เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์
– เกรดไม่ต่ำกว่า 2.40
– มีความสามารถด้านการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
– มีความสามารถในการตกแต่งภาพถ่าย
– มีความสามารถในการตัดต่อวีดีโอ
– ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออนไลน์อินเตอร์เน็ต
ชื่นชอบการทำงานบนคอมพิวเตอร์
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
ถ้ามี จะได้รับการพิจารณาพิเศษสุด (ควรมีอย่างน้อย 1 ข้อ)
– มีความสามารถในการจัดไฟถ่ายภาพนิ่งใน Studio
– มี Notebook และ/หรือ กล้อง DSLR เป็นของตนเอง

การสมัคร
– ส่งประวัติส่วนตัว รูปถ่าย พร้อมผลการเรียนโดยย่อ พร้อมแนบตัวอย่างผลงาน
ที่ภาคภูมิใจ
– เขียนข้อความที่ระบุความคาดหวังจากการฝึกงานที่
บริษัท Dek-D Interactive จำกัด
ทั้งหมดส่งมาทาง  [email protected] หรือTel. 0-2860-1142   Ext. 18,
Fax. 0-2860-1143 ติดต่อคุณสุชีรา

หมายเหตุ
– เนื่องจากรับตำแหน่งจำกัดเพียง 5 ตำแหน่ง
คือ Web Designer, Web Programmer, Web Content Columnist,
Marketing & PR, ช่างภาพ / ช่างตัดต่อวีดีโอ ดังนั้นโปรดระบุตำแหน่ง และ
ระยะเวลาในการฝึกงานให้ชัดเจนตอนส่งประวัติมาทาง e-mail

– รับสมัครผ่านทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์เท่านั้น
– ต้องเข้ามาฝึกงานที่บริษัททุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน

ที่มา http://www.dek-d.com

Add a Comment