BigC รับนักศึกษาฝึกงาน

บิ๊กซีรับนักศึกษาฝึกงาน
บิ๊กซีรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสที่ท้าทายในการฝึกงานสำหรับนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, โลจิสติกส์, ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, เภสัชศาสตร์, และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานเสมือนจริง และเพื่อยกระดับความเข้าใจในความรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการนักศึกษาฝึกงานยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่ทำให้นิสิตนักศึกษาได้ทดสอบความชอบและความสนใจของตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสมัครงานหรือทำงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา รวมทั้งจะได้
พัฒนาทักษะและเทคนิคการทำงานต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงระหว่างการทำงาน
พัฒนาทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานระหว่างการฝึกงาน
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
โอกาสที่จะเข้าร่วมงานกับทางบิ๊กซี หลังจากสำเร็จการศึกษา

Minimum requirements for application คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้สมัคร
– Currently an Undergraduate Student; Bachelor’s Degree (3rd or 4th year) in related fields
กำลังศึกษาปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 3 – 4) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– Hold at least cumulative GPA. 2.75
ผลการศึกษาเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.75
– Have a good behavior record
มีความประพฤติเรียบร้อย
– Proactive, initiative, and tolerant
มีความขยันหมั่นเพียร, มีความความคิดริเริ่ม และมีความอดทน
– Strong interpersonal skill, service-minded with positive attitude
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดี
– Computer literacy; Microsoft Office
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน; โปรแกรม Microsoft Office

Time line and Duration of Internshipช่วงเวลาของการฝึกงาน
2nd Quarter (April – June)
ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี (เมษายน – มิถุนายน)
3rd Quarter (September – October)
ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี (กันยายน – ตุลาคม)
Other period, throughout the year as per Executive approval
ช่วงเวลาอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง

Application Procesขั้นตอนการสมัคร
Fill in an online Application Form via Big C website .
กรอกใบสมัคร online ผ่าน website Big C ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน
Prepare all required documents
เตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ทางบิ๊กซีต้องการ
Recruitment will contact you soon for further information & process
ทีมสรรหาบุคคลากรจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนต่อไป

ที่มา http://th.dimension.jobsdb.com/Templates/15100025/10001/resources/student_trainee.html

Add a Comment