สำนักข่าวอิศราเปิดรับนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน

นักศึกษาฝึกงานที่สำนักข่าวอิศรา
นักศึกษาฝึกงานที่สำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าวอิศรา โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) เปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิต – นักศึกษาฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน และกระบวนการทำข่าวในชีวิตจริง

สำนักข่าวอิศรา และ มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) มีความยินดีเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 จำนวนไม่เกิน 5 ราย เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน และกระบวนการทำข่าวในชีวิตจริง และส่งเสริมความสามารถในวิชาชีพของนิสิต นักศึกษาในอนาคต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในคณะ/สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือ วารสารศาสตร์ และมีความต้องการฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555 (เป็นระยะเวลา 2 เดือน) เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 1 เมษายน – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556

2. ส่งผลงานข่าว และสารคดีเชิงข่าว อย่างละ 1 ชิ้น  พร้อมใบสมัคร และภาพถ่ายของผู้สมัครขนาด 2 นิ้ว (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.isranews.org พร้อมส่งผลงานดังกล่าวและใบสมัครมาที่
e-mail : [email protected]ายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  

3. กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเกิน 5 ราย คณะกรรมการจะคัดเลือกรอบแรกจากผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวของผู้สมัครที่ส่งมาให้เหลือ 10 คนเท่านั้น  โดยประกาศผลรอบแรกในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เข้าคัดเลือกรอบที่ 2 โดยการเข้าสัมภาษณ์ที่สำนักข่าวอิศรา วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. พร้อมประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกงานกับสำนักข่าวอิศราในวันเดียวกันจำนวนไม่เกิน 5 ราย

ที่มา http://www.isranews.org

Add a Comment