สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย รับนศ.ฝึกงาน

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รับนศ.ฝึกงาน
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รับนศ.ฝึกงาน

Embassy of the United States of America Foreign Student (Thai) Intern Program 2013
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รับนักศึกษาฝึกงาน ในระช่วงระหว่าง 28 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2556

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในหลักสูตรภาคปกติ ในสถาบันการศึกษาไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8
4. มีความความรู้ ความสามารถในระภาษาอังกฤษ

ผุ้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผ่านทางอีเมลล์ [email protected] ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที คุณสุธิชา   โทรศัพท์  02-205-4590 อีเมลล์ [email protected]

ที่มา  SIP Announcement   SIP Application Form

Add a Comment