ธนาคารกรุงเทพรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ปี 2561

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานกับธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ และพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริง เกี่ยวกับงานในสายการเงินการธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ชั้นปีที่ 3 (ทุกสาขาวิชา)
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาในระยะเวลาโครงการฝึกงาน (วันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561)
มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่ต้องการเรียนรู้งานสายการเงินการธนาคาร

กำหนดการ

เปิดสมัครผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ วันที่ 30 มีนาคม 2561 (ผ่านทาง SMS)
ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก วันที่ 21 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 (ผ่านทาง SMS)
ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ระยะเวลาการฝึกงาน (40 วันทำการ) วันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

วิธีการสมัคร

กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ในการฝึกงาน

– สำนักงานใหญ่สีลม – สำนักงานพระราม 3
– สำนักงานพระราม 9 – สำนักงานพลับพลาไชย/วรจักร
– สาขาธนาคารในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สอบถามเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2685-7855

ที่มา http://www.bangkokbank.com/