ทัวร์ดอยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2555

ทัวร์ดอยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2555
ทัวร์ดอยรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปี 2555

ทัวร์ดอยเปิดรับนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทธุรกิจของบริษัท เป็นบริษัททัวร์ภายในประเทศให้บริการจัดทัวร์นำเที่ยว ขายแพคเกจทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป

ลักษณะงานของนักศึกษาฝึกงาน
1. รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ต่างๆ ที่บริษัทขาย แจ้งสถานะการจอง แจ้งตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากรายละเอียด  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  ทัวร์เชียงราย   ทัวร์เชียงใหม่   ทัวร์น้ำตกทีลอซู
2. ออกเอกสารใบรับจองทัวร์เพื่อส่งให้นักท่องเที่ยว
3. พิมพ์รายชื่อนักท่องเที่ยวเพื่อส่งประกัน
4. จัดทำ BagTag
5. ช่วยจัดของเตรียมออกทัวร์

สถานที่ฝึกงาน
บริษัททัวร์ดอย เลขที่ 99/57 หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุช แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง ห่างจากสี่แยกประเวศ 2.5 กิโลเมตร
การเดินทาง  นั่งรถตู้ หรือรถเมล์ลงที่สี่แยกประเวศ จากประเวศนั่งรถมอเตอร์ไซด์ไปยังสำนักงาน
กำหนดการฝึกงาน  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2555 – มกราคม 2556     หยุดวันอังคาร

คุณสมบัติ
1.  เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ฝึกงานในหลักสูตรไม่จำกัดสาขาอาชีพ
2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word  และ MS Exell ได้
3.  สามารถพิมพ์ดีดได้  ( ขั้นต่ำ ภาษาไทย 25 คำต่อนาที , ภาษาอังกฤษ 20 คำต่อนาที )
4.  อายุไม่เกิน 22 ปี   เพศ – ชาย  / หญิง / นะยะ
5.  มีผลการศึกษาในเทอมสุดท้ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
6.  ไม่สูบบุหรี่

ผู้ที่ไม่ควรสมัคร หรือ สมัครเข้ามาแล้วอาจโดนส่งตัวกลับ
1.  ไม่มีความรับผิดชอบต่อเวลาทำงาน หยุดงานบ่อย
2.  เกียจคร้านไม่มีความพร้อมในการทำงาน
3. ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ
4.  ทุจริต

วิธีการสมัคร
แจ้งความประสงค์ฝึกงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่เมลของบริษัท เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้นำใบส่งตัวจากทางสถาบัน และ เอกสารประกอบการขอฝึกงานมายื่นที่บริษัท

หลักฐานการสมัคร
– หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต้นสังกัด
– รายงานผลการศึกษา
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1″ – 2″   1 รูป
– ประวัติแนะนำตัว

วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา
– รายงานผลการศึกษา
– ความสนใจและความสามารถพิเศษ
– บุคลิกภาพ
ส่งเมลมาที่ [email protected] ระบุในหัวจดหมายว่า  นักศึกษาฝึกงาน
ที่มา http://www.tourdoi.com/trainees.htm

Add a Comment