ทุน British Council IELTS Prize ปี 2018-2019

ทุนการศึกษา IELTS Prize

รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รางวัลการศึกษาไอเอลสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2018/19

ในการเข้าร่วมลุ้นรางวัลไอเอล ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนไอเอล หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบไอเอลสามารถสมัครได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบไอเอล สามารถทำแบบทดสอบไอเอลออนไลน์ฟรี

รางวัลระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 88,800 บาท)

รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย
– รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึง 1,770,000*บาท
– รางวัลที่สอง: มูลค่า 444,000 บาท
– รางวัลที่สาม: มูลค่า 222,000 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

รับสมัครรางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล ประจำปี 2018/2019  ในวันที่ 30 เมษายน 2561 นี้

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา


The Prize is awarded to high-calibre individuals with the motivation to develop their career, and who demonstrate the potential to contribute to society what they have gained from their undergraduate or postgraduate study experience.

The IELTS Prize enables students to study any chosen course in an undergraduate or postgraduate programme of a higher education institution that accepts IELTS as part of its admission requirements. Please note, this Prize is for applicants who aim at starting their placement in academic year 2018/19.

Regional Prizes

  1. Grand Prize: First year of tuition fee up to GBP 40,000 *
  2. Second Prize: GBP 10,000
  3. Third Prize: GBP 5,000

* Actual amount depends on the university’s first year tuition fee of the winner

Local Prizes

  • Three prizes: GBP 2,000 each

Towards the application deadline, the IELTS Prize online application system may be overloaded due to large volume of applications. To ensure timely submission of applications, applicants are advised to submit their applications online at their earliest convenience.