กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครข้าราชการ รวม 8 ตำแหน่ง วุฒิป.ตรี-เอก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับสมัครข้าราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 8 ตำแหน่ง ดังนี้

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก ด้านชีวเคมี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านเคมี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน :17,500 – 20,930 บาท

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท ด้านจุลชีววิทยา) จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน :17,500 – 20,930 บาท

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
15,000 – 16,500 บาท

เภสัชกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน :15,800 – 19,250 บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร

วันที่ 2 มีนาคม – วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัคร