ประกวดดนตรี Chang Music Contest

ประกวด Chang Music Contest
ประกวด Chang Music Contest

Chang เชิญชวน ผู้สนใจอายุระหว่าง 18-30 ปี ทั้งประเภทวงดนตรี และประเภทเดี่ยว เข้าร่วมประกวดดนตรี Chang Music Contest โดยส่งคลิปการแสดงเพลง “ชีวิตเป็นของเรา” ในสไตล์ของตนเอง จำนวน 1 เพลง และเพลงใดก็ได้ของวง Bodyslam อีกจำนวน1 เพลง ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท

กติกาการแข่งขัน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทวงดนตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี และมีสมาชิกวงไม่เกิน 5 คน
ส่งคลิปการแสดงเพลง “ชีวิตเป็นของเรา” ในสไตล์ของตนเอง จำนวน 1 เพลง และเพลงใดก็ได้ของวง Bodyslam อีกจำนวน1 เพลง (ไม่จำกัดรูปแบบการร้องเพลง การแสดง หรือเทคนิค)
ผู้สมัครต้องไม่สังกัดค่ายเพลง หรือโมเดลลิ่งใดๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน
คัดเลือกคลิปที่ส่งเข้ามา และตัดสินโดยคณะกรรมการ
คณะกรรมการตัดสินจากคลิปทั้งหมด เหลือ 20 วงดนตรี
การร้อง 30 คะแนน
การเล่นดนตรี 30 คะแนน
เรียบเรียงดนตรี 20 คะแนน
การแสดง 10 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน

จากนั้น 20 วงจะถูกคัดเลือกเหลือ 5 วง เพื่อเข้าอบรมการแสดงสด เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

2. การแข่งขันประเภทเดี่ยว (สำหรับสื่อออนไลน์เท่านั้น)
คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-30 ปี
ส่งคลิปการแสดงเพลง “ชีวิตเป็นของเรา” ในสไตล์ของตนเอง จำนวน 1 เพลง

เกณฑ์การตัดสิน
คัดเลือกคลิปที่ส่งเข้ามาทั้งหมด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาร่วมกับผลโหวตในการตัดสินหา 1 คลิปการแสดง ที่จะเป็นผู้ชนะ

ของรางวัล
1. รางวัลประเภทวงดนตรี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 300,000 บาท กีต้าร์ Music Man รุ่น JPX พร้อมประสบการณ์สุดมันส์บนเวทีกับวง Bodyslam
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท

2. รางวัลประเภทเดี่ยว
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท

3. รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต
ผู้ร่วมโหวตระหว่างวันที่ 22 – 31 ต.ค. 2555 (ทั้งประเภทวงดนตรีและเดี่ยว)
ลุ้นรับ iPhone 5 ทุกวัน วันละ 1 เครื่อง (จำนวน 10 รางวัล)

ส่งคลิปได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2555
รับสมัครทางสื่อออนไลน์ www.ChangMusicContest.com

Add a Comment