คปภ.ประกวดสารคดีสั้นชิงทุนกว่าล้านบาท

 

คปภ.ประกวดสารคดีสั้นชิงทุนกว่าล้านบาท
คปภ.ประกวดสารคดีสั้นชิงทุนกว่าล้านบาท

สำนักงาน คปภ. ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสารคดีสั้น ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที ในหัวข้อเรื่อง “การประกันภัยภาคบังคับ” เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่ารวมกว่าล้านบาท

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2555

ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.oic.or.th โทร 02 513 3999 ต่อ 8301-2 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186

Add a Comment