ทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า ปี 2562

ทุนเรียนฟรี เด็กไฟฟ้า
ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเด็กธรรมดาให้มีพื้นที่ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขในแบบที่ตนเองเป็น เพราะเราเชื่อว่า เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงามทางมูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กไฟ-ฟ้า มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เป็นจำนวนกว่า 60 ทุน และให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ

ในปี 2562 มูลนิธิฯได้เปิดรับสมัครเด็กไฟ-ฟ้า ที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดนี้

โครงการ ทุนการศึกษาเด็กไฟ-ฟ้า ประจำปี 2562

ทุนการศึกษาแบ่งเป็นสองระดับคือ

ระดับมัธยมศึกษา – ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 7,000 บาท จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับ ปวช. – ได้รับทุนต่อเนื่องปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. ที่ 3

 คุณสมบัติเด็กไฟ-ฟ้าที่มีสิทธิ์เข้าสมัครรับทุน 

  • เป็นเด็กไฟ-ฟ้า สามเดือนขึ้นไป และมาเรียนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ
  • เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชน และมีบทบาทในการช่วยเหลือส่วนรวมที่ชัดเจน
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 หรือ ปวช. ปี 1-2
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่
  • สามารถสมัครได้ 1 ทุน  ต่อหนึ่งครอบครัว
  • สามารถสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาพิเศษร่วมกับศูนย์ไฟ-ฟ้า 30 ชั่วโมงต่อปี

ระยะเวลารับสมัคร : 15 ธ.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 2562 โดยเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ : 6 ก.พ. 2562

นัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : 9 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : 20 มี.ค. 2562

ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา : สัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา