สำนักงานก.พ.เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล กว่า 100 ทุน

ทุนรัฐบาล กพ 2562
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2562 จำนวน 104 ทุน
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.50 เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 กันยายน 2561

  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2562
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2562
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2562

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/scholarship