ทุนรัฐบาลคูเวต ระดับมัธยมปลาย ปี 2019-2020

ทุนรัฐบาลคูเวต มัธยมปลาย
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวตได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวตประจำปี ค.ศ. 2019 – 2020 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 13 – 15 ปี (โดยนับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)
– สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
– ต้องเคยเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก หรือภาษาฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี
– ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
– มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ
– ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก
– ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน
– ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต
– มีสัญชาติไทย

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม