โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษาให้ทุนมัธยม กว่า 195 ทุน

ทุนมัธยม central 2561
“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมสนับสนุนการศึกษา กับ “โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา” ปีที่ 1

กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักถึงปัญหาทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและพัฒนาเยาวชนให้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ในปีการศึกษา 2561 นี้ กลุ่มเซ็นทรัล พิจารณามอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 195 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท

กำหนดการรับสมัครช่องทางออนไลน์

รับสมัคร: 5 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561
คัดเลือก: 16-25 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา: 31 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook : Central Tham
สถานศึกษาและนักเรียนส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องโอนทุนการศึกษาภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา: เดือนธันวาคม 2561 (วันที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง)
.
สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://tinyurl.com/y877zeyk
.
#CentralTham #เซ็นทรัลทำ #CentralThamforEducation #เซ็นทรัลทำเพื่อการศึกษา

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา https://www.facebook.com/CentralTham/posts/549592645476100?__tn__=K-R