โครงการเซ็นทรัลทำสานฝันการศึกษาปีที่ 2 ให้ทุนมัธยมกว่า 200 ทุน

เซ็นทรัล ทำ ทุนมัธยม
“เซ็นทรัล ทำ” ร่วมสนับสนุนการศึกษา กับ “โครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2”

กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักถึงปัญหาทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทย และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและพัฒนาเยาวชนให้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ในปีการศึกษา 2562 นี้ กลุ่มเซ็นทรัล พิจารณามอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท

กำหนดการรับสมัคร วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2562
คัดเลือก: 1-30 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา: 31 กรกฎาคม 2562 ทาง Facebook : Central Tham
พิธีมอบทุนการศึกษา : ภายในเดือนตุลาคม 2562 (วันที่จะประกาศให้ทราบภายหลัง)

สมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://1th.me/gMKo

โดยนักเรียนสามารถโหลดใบสมัครและส่งใบสมัครโดยตรงมายังบริษัทได้ที่
คุณณัฐชัย สวัสดี (02-100-9651)
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล
ชั้นที่ 9 อาคารเซ็นเวิลด์ ZEN World เลขที่ 4/5 ถนนราชดำริห์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา