ASEAN Scholarships 2021-2022 ทุนมัธยมสิงคโปร์

ทุน ASEAN Scholarships for Thailand
ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท สำหรับประเทศไทย ทุนนี้แบ่งให้เข้าสอบเพื่อเรียนต่อ 2 ระดับชั้นคือ เรียนต่อ Secondary 3 และ Pre University One (ม.5) รายละเอียด ดังนี้

ระดับ Secondary 3

เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2564 – 16 พ.ค. 2564

สอบทราบผลเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ปลายเดือน ธันวาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3 (ผู้สมัครต้องเรียนจบหรืออยู่ระหว่างการเรียน ม.2 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2007 ( พ.ศ. 2548 – 2550)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน

1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
5) ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level
6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
7) ทุน 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ระดับ Pre-U One

เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 18 มี.ค. 2564 – 16 พ.ค. 2564

สอบและทราบผลเดือน กรกฎาคม 2564

หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre University One (ผู้สมัครต้องเรียนจบ หรืออยู่ระหว่างการเรียนม. 3 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2003 – 2004 ( พ.ศ. 2545 – 2547)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม.4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน

1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
5) ค่าสอบ GCE A-Level (ครั้งเดียว)
6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
7) ทุน 2 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

เอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียม เพื่อประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ที่มีข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาผลการเรียน ( transcript) เป็นภาษาอังกฤษ (แจ้งทางโรงเรียนให้ออกให้ได้)
 • สำเนาสูติบัตรผู้สมัครฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (กรณีมีเปลี่ยนชื่อน้อง คุณพ่อ,คุณแม่ และทำให้ชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร รบกวนแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง)
  เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับสมัครสอบทางการ จึงแนะนำให้แปลโดยสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือโดยทนายที่ได้รับอนุญาตให้รับรองสำนวนการแปล (สอบถามเรื่องการแปลโดยทนายได้กับ PREPTITUDE)
  Portfolio หรือแฟ้มรวบรวมผลงาน และเกียรติประวัติที่ใช้ในการกรอกใบสมัคร (เอกสารนี้สำหรับเตรียมไว้ในขั้นตอนสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งตอนยื่นไม่ใบสมัคร)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  https://www.moe.gov.sg/financial-matters/awards-scholarships/asean-scholarships/thailand

 


ASEAN Scholarship for Thailand

These ASEAN scholarships are for students from Thailand joining Secondary 3 or Pre-university 1 in selected Singapore secondary schools or junior colleges. Find out if you are eligible and how to apply.

MOE offers scholarships to bright young students from ASEAN countries and China to study in Singapore. We partner various organisations to administer these scholarships.

Students will have opportunities to broaden their horizons and develop important skills such as leadership, communication and other life skills. They can also help to promote goodwill and understanding among young people from different countries and Singapore.

Who is eligible

Thailand nationals who:

 • Are proficient in English
 • Have done consistently well in school examinations
 • Have a good record of participation in co-curricular activities

Types of scholarships

Type of scholarshipYear of birthResults requiredDuration of scholarship
Secondary 32005 to 2007Mathayom 1 and 2, or Mathayom 2 and 3 with a Grade Point Average (GPA) of 3 and above in your final year results.4 years
Pre-university2003 to 2004Mathayom 3 and 4, or Mathayom 4 and 5 with a Grade Point Average (GPA) of 3 and above in your final year results.2 years

Each scholarship leads to the Singapore-Cambridge GCE A-Level certificate, or similar qualification.

The scholarship is renewed each year based on the scholar’s performance in school.

Benefits

The scholarship covers:

 • Annual allowance with hostel accommodation
 • Settling-in allowance
 • Return economy airfare
 • School fees
 • Examination fees for GCE O-Level and A-Level (once only, as applicable)
 • Subsidised medical benefits and insurance cover for accidents

Key Dates

Thu, 18 Mar to Sun, 16 May 2021

Apply

Submit your application online.

If you have any questions about the application process, refer to the Frequently Asked Questions or contact our Customer Service Centre.