ทุน MOE Taiwan Scholarship Program ระดับป.ตรี/โท/เอก และทุนเรียนภาษาจีน

ทุนรัฐบาลไต้หวัน Taiwan Scholarship ทุุนปริญญาตรี โท เอก ไต้หวัน
รัฐบาลไต้หวันกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา “MOE Taiwan Scholarship Program” สำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น (HES) โดยเปิดรับสมัคร ดังนี้

1. 2021 Taiwan Scholarship Direction for Thai Students

จำนวนทุน : 18 ทุน
– เงินสนับสนุนค่าเทอม 40,000 NTD./เทอม
– เงินสนับสนุนรายเดือน
ปริญญาตรี : 15,000 NTD./เดือน
ปริญญาโท/ ปริญญาเอก : 20,000 NTD./เดือน (หากสมัครเรียนนอกเหนือจากรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้ ผู้ได้รับทุนต้องออกค่าใช้จ่ายเอง)

2. ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students

จำนวนทุน : 132 เดือน
ระยะเวลา : 3,6,9 และ 12  เดือน
ช่วงเวลาการให้ทุน : สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 NTD/เดือน

กำหนดรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะต้องส่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตัวเองได้ที่:

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา)
40/64 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาที่ 1 

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษาที่ 2