ทุนปริญญาโท HRH Princess Sirindhorn Scholarship ณ The University of Liverpool

ทุนปริญญาโท HRH Princess Sirindhorn Scholarship
The University of Liverpool รับสมัครทุน HRH Princess Sirindhorn Scholarship ในระดับปริญญาโท สาขากฎหมาย (หลักสูตร 1 ปี) สำหรับนักศึกษาชาวไทย หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม 2564


HRH Princess Sirindhorn University of Liverpool Scholarship (Thailand)

The University is able to offer one award to a new postgraduate taught master’s student from Thailand.

Amount : Full tuition fees and living stipend of £9,000.

Open to : Students from Thailand who are new to the University and planning to study a master’s programme.

Eligibility criteria

To be eligible for the scholarship, applicants must:

  • Be a Thai national
  • Already hold an offer to study a one-year taught Masters programme at the University of Liverpool.

The scholarship is open to all subjects offered as a one-year taught master’s programme.  However, priority will be given to those students who wish to study in a subject area associated with HRH Princess Sirindhorn such as science, IT, medicine, the arts, geography, history and languages.

How to apply

Application forms will automatically be forwarded to all eligible candidates by the International Recruitment, Relations and Study Abroad Team.

The deadline for 2021 entry is Friday 28th May 2021.

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา