เปิดรับสมัครทุนปริญญญาโท GREAT Scholarship 2022-23 สหราชอาณาจักร

ทุน GREAT Scholarships
โอกาสมาแล้ว! บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุน “GREAT Scholarship 2022-23” ระดับปริญญญาโท ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ชี้ผลวิจัยนักศึกษาไทยเลือกศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการเป็นอันดับหนึ่ง

สหราชอาณาจักร เป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักศึกษาหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปศึกษาต่อ ด้วยการยอมรับในมาตรฐานการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษา และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักรที่ติดอันดับโลกในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์ ผลงานวิจัย และเครือข่ายนักศึกษาที่เข้มแข็งกระจายอยู่ทั่วโลก และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติอุดมศึกษา (HESA) ซึ่งเป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการสำหรับการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการเผยแพร่ข้อมูลในระดับอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร พบว่าในปีการศึกษา 2562/63 มีนักศึกษาไทยเลือกศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร สูงถึง 7,140 คน ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยสาขาวิชาที่นักศึกษาไทยเลือกเข้าศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (39%) สาขาวิศวกรรม (12%) สังคมวิทยา (7%) กฎหมาย (7%) ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (5%) และคาดว่าในปีการศึกษา 2564/65 สหราชอาณาจักรจะยังคงเป็นประเทศที่คนไทยจะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุด

สำหรับทุนการศึกษา “GREAT Scholarship 2022-23” บริติช เคานซิล สนับสนุนทั้งสิ้น จำนวน 8 ทุน จาก 8 มหาวิทยาลัย ทั่วสหราชอาณาจักร และเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว โดยรายละเอียดระยะเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย มีดังนี้
1.University of Kent เปิดรับสมัครถึง 5 ธันวาคม 2564
2.Imperial College London เปิดรับสมัครถึง 14 มีนาคม 2565
3.Nottingham Trent University เปิดรับสมัครถึง 11 พฤษภาคม 2565
4.Newcastle University เปิดรับสมัครถึง 25 พฤษภาคม 2565
5.Cardiff University เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
6.University of Cumbria เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
7.University of Hull เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
8.University of Derby เปิดรับสมัครถึง 1 มิถุนายน 2565

และทุนการศึกษา GREAT Scholarships for justice and law จาก 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่
1. University of Dundee เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565
2. University of Kent เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ “GREAT Scholarship 2022-23” เป็นทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ภายใต้ แคมเปญ GREAT Britain เพื่อให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร โดยแต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 500,000 บาท หรือ 10,000 ปอนด์ เพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี”
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมตลอดทั้งปีของบริติช เคานซิล ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th