ทุนปริญญาโท-เอก Franco-Thai Scholarship Program 2022

ทุน Franco-Thai Scholarship Program 2022

ทุนการศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ “ทุนการศึกษาฝรั่งเศส-ไทย ประจำปี 2022 (Franco-Thai Scholarship Program 2022) เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขา ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 35 ปี

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 19 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships/