กองทุนพัชรกิติยาภาให้ทุนปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล

ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ระดับปริญญาโท USA
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (Bajrakitiyabha Fund for Legal Education) เห็นสมควรให้มี การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • จบปริญญาตรีทางกฎหมาย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
  • สอบได้เป็นเนติบัณฑิต
  • มีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคาร เนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมสแกนหลักฐานฯ เป็น ไฟล์ภาพ (.PDF/.JPG/.JPEG) ส่งทาง E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ในวันเวลาราชการ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา