อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนเรียนป.โท ที่ญี่ปุ่น

ทุนปริญญาโท Asean one scholarship

ASEAN – THAI SCHOLARSHIP

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ประกาศรับสมัครชิงทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นระดับปริญญาโท ปีที่ 12 พร้อมก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร : 0-2247-7000 ต่อ 1569, 1560, 1512
อีเมล์ : [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา