ทุน ป.โท Erasmus Mundus หลักสูตร Mamaself programme

ทุน Erasmus Mundus  Mamaself
ทุน Erasmus Mundus Mamaself

โครงการ Erasmus Mundus เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนชาวยุโรปและนักเรียนต่างชาติ

Mamaself เป็นหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา 2 ปี เกิดจากความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำและภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือนี้ได้แก่ University Rennes 1 (ฝรั่งเศส) University of Torino (อิตาลี) Technical University (TUM) and Ludwig Maximilian University München (เยอรมนี) และขณะนี้ University of Montpellier 2 (ฝรั่งเศส) ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มความร่วมมือนี้อย่างเต็มรูปแบบ ปริญญาโทจะออกโดย 2 ใน 4 มหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ปริญญาที่ได้รับคือ ปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์

นักศึกษาแต่ละคนจะต้องใช้เวลาศึกษา 1 ปีในมหาวิทยาลัยแม่ สำหรับภาคการศึกษาแรกในปีการศึกษาถัดไปจะต้องเข้าเรียนในอีกมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ ส่วนภาคเรียนสุดท้ายขึ้นกับสารนิพนธ์ และสามารถอยู่ในสถาบันที่มีความร่วมมืออื่นๆได้ เช่น ญี่ปุ่น สวิสเซิอร์แลนด์หรืออินเดีย

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยุโรป
ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้รับทุนการศึกษา เงินทุนที่ได้รับต่อปีเป็นเงิน 22,000 ยูโร

การสมัครหลักสูตรพร้อมทุนนี้จะปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2556

การรับเข้าเรียน
นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 180 ECTS (หรือจบชั้นปีที่ 3 ของภาคปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย) ในสาขาวัสดุศาสตร์หรือสาขาใกล้เคียง(เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ธรณี) ผลการเรียนดี มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

สามารถสมัครได้ที่
http://application.mamaself.eu

วันปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครหลักสูตรพร้อมทุน: 28 มกราคม 2556

หลักสูตรนี้สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัคร สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ : www.mamaself.eu
หรือดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ http://www.thailande.campusfrance.org/sites/localmaster.campusfrance.org/files/11_0.pdf

Add a Comment