ทุนป.โท SET Scholarship 2017

ทุนปริญญาโท set scholarship 2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุน ปริญญาโท-ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา MBA หรือ Management สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา Top 10 (U.S. News Ranking) จำนวน 2 ทุน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
คุณมธุรส วุฒิโรจน์พลากร (อ๋า) โทร. 02 009 9710 e-mail: [email protected];
หรือ คุณสกุณี พยุงศักดิ์สกุล (โอ๋) โทร. 02 009 9713 e-mail: [email protected]

ที่มา : http://www.set.or.th/th/about/jobs/scholarship_p1.html