ทุนป.โท-เอก Franco-Thai Scholarship Program

source : http://www.francothai-science.com

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ มอบทุน ‘Franco-Thai Scholarship Program’ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 35 ปี  และสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หรือ เอก ณ ฝรั่งเศส สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships/ หมดเขตส่งใบสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2559

The Franco – Thai Scholarship Program aims to support Thai students under the age of 35 who intend to study in French universities or Higher Education Institutions, at Master’s degree or PhD level.

This call for applications is open to all fields of studies.

  • Launch of the 2016 Franco-Thai Scholarship Program: September 2015.
  • Preparation workshops by Campus France: October 2015 through February 2016.
  • Deadline for online submission: February 19th, 2016
  • Interview of the shortlisted candidates: March 2016
  • Publication of the final list of recipients: Mid-April 2016
  • Departure to France: Early September 2016

Scholarship laureates will be contacted individually. Final results will be published online on the Franco-Thai Scholarship Program website by mid-April 2016. Committee’s deliberations are beyond dispute.

ที่มา  http://www.francothai-science.com/scholarships/