ทุนปริญญาโท Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP)

ทุนปริญญาโท Asian Development Bank-Japan Scholarship
Asian Development Bank-Japan Scholarship Program (ADB-JSP)
ปี 2020 โครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง Asian Development Bank และบริหารจัดการโดย the East-West Center, University of Hawai‘i สำหรับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาและเป็นผู้ที่มาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของ ADB โดยมอบให้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ณ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

หมดเขตรับสมัคร 1 ธันวาคม 2562

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

East-West Center
Award Services Office/ADB-JSP
1601 East-West Road
John A. Burns Hall, Room 2066
Honolulu, Hawaii 96848-1601 USA

Email:  [email protected]
Telephone:  +1-808-944-7738
Fax:  +1-808-944-7730

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา


Asian Development Bank – Japan Scholarship Program

The Asian Development Bank – Japan Scholarship Program (ADB-JSP) provides support for Master’s degree study in ADB-JSP approved fields of study at the University of Hawai‘i at Mānoa (UHM), and for participation in the educational, residential, and leadership development programs at the East-West Center (EWC).

ADB-JSP is a scholarship program that was established to strengthen human resource capacity in Asian Development Bank developing member countries. After completing their studies, scholars are expected to return to their home countries to apply and share their new knowledge and skills to promote socioeconomic development.

Fellowships are awarded annually in an international competition. To apply for study beginning in August 2020, the deadline is December 1, 2019 (11:59 PM Hawaii Standard Time).