ทุนปริญญาโท-เอก Franco – Thai Scholarship

ทุนการศึกษาสมาคมไทย-ฝรั่งเศส มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาไทย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ที่มีความสนใจสนศึกษา ณ ประเทศ ฝรั่งเศส ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระยะเวลาของทุนการศึกษา
สำหรับระดับปริญญาโท โดยปกติทุนการศึกษาจะมอบให้ในระยะเวลา 10 เดือน สำหรับ M2 Program และในบางกรณีพิเศษ อาจมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสำหรับระยะเวลา 2 ปี
สำหรับหลักสูตร PhDs ทุนการศึกษาจะอนุมัติให้ในระยะเวลาสูงสุด 3 ปี โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องทำการต่อทุนการศึกษาในทุก ๆ ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ช่วงเวลาในการดำเนินการ

  • The online call for application: now open.
  • Deadline for application : February 19, 2014.
  • Publication of the final list of recipients: Mid-April 2014.
  • Intensive french courses : end April to end of June 2014.
  • Departure to France : early September 2014.
The Franco – Thai Scholarship
picture : http://www.francothai-science.com

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1109000001

สมัครเข้ารับทุนผ่านออนไลน์ได้ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1109000002

Add a Comment