ทุนปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทุนปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เรียนภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่โดดเด่น

โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสมัครภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นี้เท่านั้น

ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเรียนหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่