ทุนป.เอก สิงคโปร์ SINGA-A*STAR 2019

singa-A*STAR ทุนปริญญาเอก สิงคโปร์
ที่มาของภาพ www.a-star.edu.sg

Singapore International Graduate Award (or SINGA) มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศ จึงมีการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาวิจัยชั้นนำ ทั่วโลก มาสัมผัสบรรยากาศความหลากหลายทางวิชาการในประเทศสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยในสาขา Biomedical และ Science and Engineering

โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย Agency for Science, Technology & Research (A*STAR),Nanyang Technological University (NTU),National University of Singapore (NUS) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทำงานวิจัยใน Lab ที่สถาบันแห่งใดแห่งหนึ่ง ที่ได้เลือกภายใต้การให้คำปรึกษา ของนักวิจัยที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับโลก

The Singapore International Graduate Award (SINGA) is a collaboration between the Agency for Science, Technology & Research (A*STAR), the Nanyang Technological University (NTU), the National University of Singapore (NUS) and the Singapore University of Technology and Design (SUTD).

PhD training will be carried out in English at your chosen lab at A*STAR Research Institutes, NTU, NUS or SUTD. Students will be supervised by distinguished and world-renowned researchers in these labs. Upon successful completion, students will be conferred a PhD degree by either NTU, NUS or SUTD.

Agency for Science, Technology & Research (A*STAR)

 • Biomedical Research Council (BMRC)
 • Science and Engineering Research Council (SERC)

ELIGIBILITY

 • Open for application by all international students​
 • Graduates with a passion for research and excellent academic results
 • Good skills in written and spoken English
 • Good reports from academic referees

BENEFITS

 • Attractive monthly stipend over 4 years of PhD studies
 • The stipend amount is SGD 24,000 annually, to be increased to SGD 30,000 after passing Qualifying Examination
 • Full support for tuition fees for 4 years of PhD studies
 • One-time SGD 1,000 Settling-in Allowance*
 • One-time Airfare Grant of SGD 1,500*

APPLICATION FOR JANUARY 2019 INTAKE

Submission deadline: 1 June 2018 (Singapore time)

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา