มทส.รับสมัครทุนปริญญาตรี กว่า 40 ทุน

ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 40 ทุน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

  • ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบที่ 1 Portfolio หรือ ผู้สมัครเข้าศึกษาในรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
โทรสาร 044-223-010

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

แหล่งขอมูลทุนการศึกษา